Smittevern hos the escape games

Det er trygt hos oss! Vi har innarbeidet FHI sin veileder for smittevern fullt ut i rutinene.

Våre smittevern-tiltak er godkjent av lokale myndigheter og omfatter blant annet:

  • Kundene er pålagt å vaske hender før og etter spill
  • Det utføres hyppige rengjøringsrunder i lokalene gjennom dagen
  • Venteområdet er tilpasset for å redusere smittekilder
  • Hver gruppe får en egen sofa-sone
  • Ansatte følger gode rutiner for hygiene og kontaktreduserende tiltak i lokalene

Hjertelig velkommen til en trygg og gøyal opplevelse!